Historijat

HISTORIJAT ŠKOLE

Daleke 1958. godine u Goraždu je osnovana Ekonomska škola koja 20 godina kasnije mijenja ime u Upravnu ekonomsku školu. U toku 1994. godine osim učenika ekonomske škole  počinju se obrazovati i učenici opšte gimnazije. Škola je 1997. godine preimenovana u Mješovitu srednju školu „Enver Pozderović”, te se na taj način odaje počast istaknutom dugogodišnjem profesoru stranih jezika koji je bio iskren prijatelj škole, a svoje

Enver Pozderović

učenike zvao svojom djecom, i čiji je najveći ponos bila rijeka Drina. Danas ova škola obrazuje učenike četiri profila : gimnazija, ekonomski tehničar, poljoprivredni tehničar i turistički tehničar

Poznato je da su obrazovni profili poljoprivredni i ekonomski tehničar veću procesure forme stručne obuke u BiH po EUVETprogramu,  a po najnovijem programu obrazuju se i učenici gimnazije. To praktično znači da su diplome stečene u našoj školi od školske 2006/07.godine priznate i u Evropi.

Preduzeće za vježbu – Ekonomska škola

Radi se o modelu koji simulira stvarne tokove poslovanja preduzeća, tako da postoje: odjel menadžmenta, nabavke, prodaje, sekretarijata, računovodstva, marketinga, s tim da učenici i učenice u toku jedne školske godine rotacijom poslova upoznaju rad i zadatke svakog odjela. Simulira se poslovni svijet sa realno postojećim domaćim i stranim poslovnim partnerima time što preduzeća za vježbu međusobno trguju. Protok novca, robe i usluga također nije stvaran.

Izborna područja u Gimnaziji: Prirodno izborno područje, društveno izborno područje i jezičko izborno područje.

Leave a Reply


takipçi hilesi takipci hilesi instagram takipçi hilesi takipçi hilesi takipci hilesi instagram takipçi hilesi takipçi hilesi takipci hilesi instagram takipçi hilesi takipçi hilesi takipci hilesi instagram takipçi hilesi takipçi hilesi takipci hilesi instagram takipçi hilesi dikmen kuru temizleme ankara kuru temizleme çankaya kuru temizleme